.:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.
     
 
 
 
 
     
     
  .:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.

პროექტები

ბიბლიოთეკაში მიმდინარეობს  რამდენიმე შიდა პროექტი

ელექტრონული საბიბლიოთეკო სისტემის დანერგვა;
საინვენტარო ჟურნალების დიგიტალიზაცია;
სასწავლო (საინფორმაციო) რესურსების განვითარების პროექტი;
ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალების შეძენისა და გამოყენების პროექტი;
ღია პროფესიული ბაზების ელექტრონული რესურსები პროექტი.