.:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.
     
 
 
 
 
     
     
  .:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.

ელექტრონული ბაზები

 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ბიბლიოთეკის ელექტრონული ბაზებით სარგებლობისათვის მკითხველი ვალდებულია ჩაეწეროს ბიბლიოთეკაში, სადაც მას მიენიჭება ინდივიდუალური კოდი, აღნიშნული კოდით მკითხველს შეეძლება ისარგებლოს ჩვენი ელექტრონული სერვისებით

პირადი ნომერი:
პაროლი: