.:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.
     
 
 
 
 
     
     
  .:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.

კონტაქტი

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ბიბლიოთეკა
შ.რუსთაველის ქუჩა 53
ბათუმი , საქართველო
(+995 32) 7 68 16
library@bsma.edu.ge
http://library.bsma.edu.ge