.:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.
     
 
 
 
 
     
     
  ელ. რეგისტრაცია

ელექტრონული რეგისტრაცია

ძვირფასო მკითხველო,
იმისათვის რომ სრულყოფილად ისარგებლოთ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ბიბლიოთეკის სერვისებით, საჭიროა გაიაროთ ელექტრონული რეგისტრაცია.
ბსსა-ს ბიბლიოთეკა საშუალებას გაძლევთ აღნიშნული პროცედურა განახორციელოთ ელექტრონულად.
რეგისტრაციის გაგრძელებისათვის გთხოვთ გაეცნოთ წესებს და დაადასტუროთ ღილაკი - თანახმა ვარ.

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის წიგნადი და ელექტრონული ფონდების კომერციული მიზნით გამოყენება აკრძალულია