.:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.
     
 
 
 
 
     
     
  .:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.

STAFF

Library Management

Gocha  Chinchaladze
Head of the Library 
E-mail: g.chinchaladze@bsma.edu.ge

Irma Tedoradze 
Chief Specialist
E-mail: i.tedoradze@bsma.edu.ge

Nana Varshanidze
Senior Specialist 
E-mail: n.varshanidze@bsma.edu.ge

Ketevan Beridze 
Senior Specialist 
E-mail: k.beridze@bsma.edu.ge

Lela Khomeriki
Specialist
E-mail: l.xomeriki@bsma.edu.ge