.:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.
     
 
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
 
 
 
     
     
  .:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.

პროექტები

ბიბლიოთეკაში მიმდინარეობს  რამდენიმე შიდა პროექტი

ელექტრონული საბიბლიოთეკო სისტემის დანერგვა
საინვენტარო ჟურნალების დიგიტალიზაცია
სასწავლო (საინფორმაციო) რესურსების განვითარების პროექტი