.:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.
     
 
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
 
 
 
     
     
  .:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.

მისია

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ბიბლიოთეკა წარმოადგენს საინფორმაციო რესურსცენტრს, რომელიც პასუხისმგებელია მასში არსებული წიგნადი კოლექციების, ფონდების დაცვასა და განვითარებაზე, ასევე იგი მომხმარებლებს თავაზობს მრავლფეროვან სერვისებს, რაც მაქსიმალურად ხელმისაწვდომს და ადვილად გამოყენებად ხდის საინფორმაციო რესურსებს, ამავდროულად იგი ხელს უწყობს აკადემიური პროცესების ხარისხის ზრდას და მომხმარებლის ინტეგრირებას გლობალურ საინფორმაციო საზოგადოებაში.

ბათუმის საზღვაო აკადემიის ბიბლიოთეკა საზღვაო ტექნიკური ლიტერატურის  ერთადერთი სპეციალიზირებული ბილიოთეკაა საქართველოში.