.:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.
     
 
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
 
 
 
     
     
  .:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.

კატალოგები

ბიბლიოთეკაში ძიება შესაძლებელია: ანბანურ ან სისტემატურ კატალოგში, აგრთეთვე მოქმედებს ელექტრონული ონლაინ კატალოგი.

ბარათული კატალოგი
ბარათული კატალოგი შეიძლება იყოს ანბანური ან სისტემატური.ანბანურ კატალოგში წიგნები დალაგებულია ავტორის გვარის ან წიგნის სათაურის მიხედვით. სისტემატურ კატალოგში წიგნები დალაგებულია დარგობრივად. ბარათზე მოცემულია  წიგნის ძირითადი აღწერილობა (ავტორი, დასახელება, გამომცემლობა, გამოცემის წელი და ა.შ.)

საჭიროების შემთხვევაში დახმარებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ ელექტრონული რესურსების მართვის სპეციალისტს, ან ელექტრონულად გამოუგზავნოთ შეკითხვა ბიბლიოთეკარს ამა თუ იმ წიგნის არსებობის შესახებ.

ბიბლიოთეკაში ძიება შესაძლებელია: ბარათულ ან ელექტრონულ ონლაინ კატალოგში.

სერვისის გაუმჯობესების მიზნით, გთავაზობთ გამოიყენოთ შესაძლებლობა ”შეკითხვა ბიბლიოთეკარს” და ბიბლიოთეკაში მისვლის გარეშე შეიტყოთ რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენთვის ესა თუ ის წიგნი..

ძიებისას დახმარებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ ბიბლიოთეკის ნებისმიერ თანამშრომელს.