.:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.
     
 
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
 
 
 
     
     
  .:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.

ელექტრონული ბაზები

 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ბიბლიოთეკის ელექტრონული ბაზებით სარგებლობისათვის მკითხველი ვალდებულია ჩაეწეროს ბიბლიოთეკაში, სადაც მას მიენიჭება ინდივიდუალური კოდი, აღნიშნული კოდით მკითხველს შეეძლება ისარგებლოს ჩვენი ელექტრონული სერვისებით

სისტემაში შესვლისათვის შეიყვანეთ კოდი